Όλοι οι πελάτες/ταξιδιώτες της Cruiseway Travel καλύπτονται από ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης όπως προβλέπεται βάσει οδηγίας της ΕΕ του υπ’ αριθμού 2081061818 συμβολαίου με την ERGO.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να έχετε πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, το γραφείο μας συνεργάζεται με την Interamerican, η οποία προσφέρει προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης καθώς και προγράμματα για ακύρωση αναχώρησης.

Πιο αναλυτικά:

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού + Covid19

https://drive.google.com/file/d/1auShHP3jXD9KWq3sCTLvFGJ73u7RShif/view?usp=drive_link

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού

https://drive.google.com/file/d/1YB9cxs2Td9gdH3WDwixxZD000v81WU_R/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Basic + Covid19

https://drive.google.com/file/d/19FoKHJ3TpLtLgR7QB2jktBzCFGb1XzxW/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Basic

https://drive.google.com/file/d/1k3Bwsl8oLIBoHZ442KzY3oLlZLDTzC2F/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Extra I + Covid19

https://drive.google.com/file/d/1G1blc52sm3uehIYSZJg7NZaXdIENWguc/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Extra I

https://drive.google.com/file/d/1z4c8Cf-iJxOJEu9OEX5NFxuslEOIv2kr/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Extra II + Covid19

https://drive.google.com/file/d/12s6ZAf1HnuCqxSddDFaMYpD8MNfTRYNn/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Extra II

https://drive.google.com/file/d/1w72BD0wt4hXfWEH1WNezSieYfOv6X8AK/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης ANAX Extra Plus

https://drive.google.com/file/d/1zXtjP9LN5jwHCGdhJvu5eIcaMIqwsWkq/view?usp=drive_link

Όροι Χρήσης Interamerican Super

https://drive.google.com/file/d/10K2KSUd_uug13NLkQDno7b-M0ebyecH-/view?usp=drive_link

 

Για την καλύτερη και πιο έγκυρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις των προσφερόμενων ασφαλιστηρίων.