Την ιστοσελίδα τηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «Cruiseway Travel Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “Cruiseway Travel”, με έδρα τo Μαρούσι, Λεωφ Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24 είναι μέλος του Συνδέσμου των ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και δραστηριοποιείται πρωτίστως στην πώληση οργανωμένων ταξιδιών, αλλά και στη διοργάνωση και πώληση οργανωμένων ταξιδιών, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες κρουαζιέρας. 

Από την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), με τον οποίον η Εταιρεία μας συμμορφώνεται.

Η ιστοσελίδα www.cruiseway.gr χρησιμοποιεί cookies για ορισμένες από τις λειτουργίες της, για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας και για σκοπούς διαφήμισης.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μιας ιστοσελίδας και καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά την Internet διεύθυνση του υπολογιστή πρόσβασης (IP Address), τον τύπο του browser, πληροφορίες για τους ιστότοπους που επισκέφτηκε πριν την ιστοσελίδα μας, πληροφορίες που αναζήτησε στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας (PHPSESSID,__cfduid) τα οποία διαγράφονται στο τέλος της συνεδρίας.

Χρησιμοποιούμε cookies για την ενεργοποίηση ορισμένων περαιτέρω δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα μας (lang). Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση αυτών των cookies, είναι πιθανόν να μην μπορείτε να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies και οι πληροφορίες τους διαγράφονται στο τέλος της συνεδρίας.

Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση των δεδομένων χρήσης της ιστοσελίδας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να μετρήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών και τη συχνότητα επίσκεψης στην ιστοσελίδα, καθώς και να αναπτύξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, το δημοφιλές περιεχόμενο και τις προτιμήσεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο διαγράφονται στο τέλος της συνεδρίας, κάθε 3 μήνες ή ακόμη μετά από 2 χρόνια. Αυτού του είδους τα cookies δεν έχουν να κάνουν με τη Cruiseway αλλά με τρίτες διαφημιστικές υπηρεσίες όπως η Google, Facebook κλπ. Η Εταιρεία μας δεν τηρεί, ούτε συλλέγει δεδομένα που συγκεντρώνονται από cookies τρίτων και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρονική διάρκεια και τη διαγραφή των συγκεκριμένων cookies.

Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω cookies ανάλυσης των δεδομένων χρήσης της ιστοσελίδας (που περιλαμβάνουν και τις αναζητήσεις, τις κρατήσεις και το ιστορικό του λογαριασμού σας) και για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλαδή για την προσαρμογή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με την προβολή προσφορών και διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τις πληροφορίες της κράτησής σας, τις πληροφορίες που εισάγετε στην ιστοσελίδα μας για την αναζήτηση προσφοράς, καθώς και τις πληροφορίες του λογαριασμού. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο διαγράφονται το αργότερο κάθε εξάμηνο. Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τις πληροφορίες που εσείς εισάγετε στην ιστοσελίδα για να προβάλει παρόμοια προϊόντα και δεν τις διασταυρώνει με άλλα κριτήρια (φύλο, ηλικία κοκ).

Εκτός από τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, ενδέχεται να τοποθετηθούν cookies από τρίτους (google, facebook κλπ.), με τους οποίους έχουμε συμβληθεί για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Αν, από την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies τρίτων, προκύψει ένα σημαντικό κοινό που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες μας, τότε προωθούμε διαφημιστικό υλικό των υπηρεσιών μας στις ιστοσελίδες τρίτων. Για να κατανοήσετε τη λογική με την οποία αναλύονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies τρίτων, μπορείτε να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους (facebook, google κλπ.). Η Εταιρεία μας δεν τηρεί, ούτε συλλέγει δεδομένα που συγκεντρώνονται από cookies τρίτων.

Ο χρήστης μπορεί, είτε αλλάζοντας τις επιλογές του browser, είτε μη αποδεχόμενος τη χρήση cookies κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, να σταματήσει να δέχεται τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανόν να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που εισάγετε σε αυτήν διαβιβάζονται στους συνεργάτες μας για τον σκοπό της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της ιστοσελίδας αλλά και για τον σκοπό της ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Δυνάμει γραπτής συμφωνίας οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ότι εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει άλλη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, θα ενημερωθείτε προηγουμένως γι’ αυτό και θα έχετε τη δυνατότητα να συναινέσετε, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Cruiseway σέβεται τα δικαιώματά σας, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε προηγουμένως για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο από αυτά χωρίς χρέωση. Μάλιστα μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε από την Cruiseway  να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλον. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Μπορείτε, είτε αλλάζοντας τις επιλογές του browser, είτε μη αποδεχόμενος τη χρήση cookies κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, να σταματήσετε να δέχεστε τα cookies. Μπορείτε να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους ή η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Η Cruiseway δεν λαμβάνει αποφάσεις για εσάς βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Cruiseway να απέχει από τέτοια ενέργεια.

Η Cruiseway απαντά χωρίς καθυστέρηση στα ανωτέρω αιτήματα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας. Ακόμη έχετε δικαίωμα δικαστικής προστασίας και αποζημίωσης σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 82 του ΓΚΠΔ.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, αιτήματος, παραπόνου αφορά στην επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο (+30) 210 32 59 900, email [email protected].

Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής

Σε περίπτωση που πρόκειται να επέλθει είτε λόγω μεταβολής της νομοθεσίας ή για άλλο σημαντικό λόγο μεταβολή στην παρούσα, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως εγκαίρως και θα έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την Πολιτική Ιδιωτικότητας όλων των δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας μας δες εδώ.